wersja mobilna
Online: 324 Wtorek, 2017.01.17
W katalogu znajduje się: 1258 firm i 7807 produktów
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa (woj. mazowieckie)

tel. 22 512 81 00
faks. 22 512 86 25

www: http://www.itl.waw.pl
E-mail: info@itl.waw.pl

Kategorie Firmy - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Projektowanie i badania » Laboratoria pomiarowe i badawcze »
Złóż ofertę
Wizyt: 5544
O PLACÓWCE

Instytut Łączności jest placówką badawczą prowadzącą prace badawczo- rozwojowe. Wykonuje ekspertyzy i opinie oraz prowadzi doradztwo. Ważnym elementem działania Instytutu są prace wdrożeniowe wykonywane we współpracy z producentami urządzeń, przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi i administracją publiczną. Instytut prowadzi liczne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, europejskich, NCBR i NCN, m.in.:

  • System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS), ƒƒ
  • Sieć jednoczęstotliwościowa stosująca platformę nadawczą DAB+ na potrzeby lokalnych nadawców w Polsce (LokalDAB), ƒƒ
  • Platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej (PIBUK), ƒƒ
  • EfficienSea 2.0 - Getting Connected, projekt współfinansowany z programu Horyzont 2020, ƒƒ
  • Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020 (PL-LAB2020).

Znaczącą rolę w pracach Instytutu odgrywają laboratoria badawcze i wzorcujące spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA. Na podstawie podpisanych przez laboratoria sublicencji związanych z tymi porozumieniami świadectwa wzorcowania i sprawozdania z badań wydawane przez laboratoria są uznawane na arenie międzynarodowej.

OFERTA BADAŃ

Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (LBUT) ma Certyfikat Akredytacji nr AB 121 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium wykonuje badania parametrów urządzeń i systemów radiowych, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), urządzeń odbiorczych STB systemów DVB-T i DVB-S, urządzeń oraz elementów biernych (osprzętu) dla sieci telewizji kablowej, kabli współosiowych o impedancji 50 Ω i 75 Ω, kabli teleinformatycznych STP i UTP oraz kabli światłowodowych, bezpieczeństwa użytkowania urządzeń radiowych i środowiskowych w komorach klimatycznych. LBUT oferuje wykonanie badań i oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi urządzeń wyposażonych w nadajniki i/lub odbiorniki radiowe pracujące w zakresach częstotliwości do 40 GHz, takimi jak np.: urządzenia bliskiego zasięgu zaprojektowane dla potrzeb zdalnego sterowania, telemetrii, alarmowania lub identyfikacji (RFID); szerokopasmowe urządzenia do transmisji danych, WLAN (Wi-Fi), Bluetooth, ZigBee; terminale sieci GSM/GPRS/EDGE i UMTS; radiotelefony systemów cyfrowych, analogowych oraz CB-radio i radary.

Laboratorium Badań EMC (numer akredytacji AB 666) zajmuje się zarówno badaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, jak również badaniem silnych pól pod kątem bezpieczeństwa ludzi (ekspozycji na pole) i środowiska. Badania EMC urządzeń elektrycznych i elektronicznych obejmują szerokie spektrum urządzeń, wśród których istotne miejsce zajmują duże urządzenia i instalacje przemysłowe, które badane są zarówno w laboratorium i w warunkach zainstalowania lub u producenta (są to tzw. warunki in situ) zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej (numer akredytacji nr AP 015) oferuje usługi w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych (multimetry, oscyloskopy), optoelektronicznych (reflektometry, mierniki mocy promieniowania optycznego), czasu i częstotliwości (częstościomierze) oraz wielkich częstotliwości (analizatory wektorowe) oraz temperatury i wilgotności. Zapewnia spójność pomiarową z państwowymi wzorcami pomiarowymi Głównego Urzędu Miar oraz międzynarodowymi (NIST, NPL i PTB).

Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC (numer akredytacji AP 016) zajmuje się wzorcowaniem aparatury pomiarowej stosowanej w miernictwie EMC zarówno w zakresie emisji zaburzeń (np. odbiorniki pomiarowe, mierniki mocy, sieci sztuczne, anteny, sondy prądowe i napięciowe, układy sprzęgające), jak i odporności na zaburzenia (np. generatory ESD, EFT/B i udarów). Zapewnia spójność pomiarową z wzorcami pomiarowymi.

W Instytucie działa również Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043. Jest ona pierwszym, akredytowanym przez PCA (numer akredytacji PT 001), podmiotem w zakresie organizacji i prowadzenia programów badania biegłości w dziedzinie "wielkości elektryczne DC i m.cz.".

Prezentacje
Katalog IRE
Galeria